Scroll Top

HATIRA VİDEO HİZMET KOŞULLARI sözleşmesi

Değerli Hatıra Video Kullanıcısı

Hatıra Video sitesine üye olduğunuz anda bu sözleşmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız. Aşağıdaki Hizmet Koşulları, her türlü içerik ile ilişkili hak ve sorumluluklarınızı belirler. Herhangi bir fotoğraf yüklerken lütfen bu Hizmet Koşullarını yeniden okuyun. Hatıra Video, istediği zaman bu Hizmet Koşullarını tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Bu değişiklikler yürürlüğe girmeden önce, Hatıra Video bunları size bildirmek için gereken makul adımları atacaktır. Bu bildirimler Hatıra Video hesabınızda kayıtlı e-posta adresinize e-posta ile gönderilebileceği gibi bu sayfada veya oturum açma sayfanızda da yayınlanabilir veya başka bir yolla yapılabilir. Bu Hizmet Koşullarında yapılacak değişiklikler (otomatik yenilemeler dahil) yalnızca sonraki satın alımlar için geçerli olacaktır. Bu değişikliklerden sonra içerikleri değiştirilmiş Hizmet Koşullarına tabi olmayı kabul edersiniz.
Hatıra Video sitesine yüklediğiniz tüm videolar size aittir tarafımızca yedeklenmeyecektir. Web sitemizde sizin izin seçeneğinize bağlı olarak sergilenebilir. Aksi takdirde size gönderilip fotoğraflar ve videolar silinecek üçüncü kişilerle veya şirketlerle paylaşılmayacaktır. Kişisel hakları koruyan kanunlara tam riayet edilecek kişisel bilgileriniz, telefon ve mailiniz ve fotoğraflarınız asla başka firma ve kişilerle paylaşılmayacaktır.
Hatıra Video hesabınıza kendi kişisel mailiniz telefon numaranız ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Hesabınıza sizin izniniz olmadan kimse ulaşamaz ve hesabınız üzerinde işlem yapamaz ve içeriği kullanamaz.
Hazırlanan videoyu indirme ve kullanma hakları size aittir.

iÇERiK LiSANSLARI

Hatıra Video bu sözleşmeyle size, ilgili lisans ile açıkça izin verildiği gibi ve burada belirtilen sınırlamalara tabi olarak, Görsel İçeriği dünyanın her yerinde, süreyle sınırlı olmaksızın, kullanmak, (burada açıkça yasaklanan haller dışında) değiştirmek ve çoğaltmak için münhasır olmayan, devredilemez bir hak vermektedir:
GÖRSEL İÇERİK KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR
YAPAMAYACAKLARINIZ:
Video içeriğinde tanımlanan ve gösterilen herhangi bir kişinin (“Model veya beynelmilel kişi”), aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, makul bir insanın bir modelin aşağılandığını düşüneceği şekilde gösterilmesi:
Pornografi, “müstehcen videolar”, yetişkinlere yönelik eğlence mekanları, eskort servisleri, randevu hizmetleri veya benzerleri ile bağlantılı olarak;
Tütün, alkol ve uyuşturucu ürünlerinin özendirmesiyle bağlantılı olması
Bir siyasi partiyi, bir parti adayını, seçilmiş bir görevliyi veya herhangi bir politik görüşü veya politik tavrı aşağıladığı, reklamını veya tanıtımını yaptığı şeklinde politik bir bağlamda;
Fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlıktan mustarip veya bundan dolayı tedavi gören bir kişiyi aşağılamak.
Ahlak dışı veya suç oluşturan faaliyetlerle irtibatlı olarak gösterilmesi.
Pedofoli ve sapık cinsel eğilimler gösteren görseller
Bir dini veya bir inanç grubunu aşağılayan içerikler
Herhangi bir Görsel İçeriğin iftira veya aldatıcı nitelikte veya karalayıcı, müstehcen veya yasa dışı olarak kabul edilebilecek bir şekilde kullanılması.
Görsel İçeriğin, herhangi bir üçüncü kişinin ticari markasını ya da başka bir fikri mülkiyet hakkını ihlal edecek şekilde veya yanıltıcı reklam ya da adil olmayan rekabet davalarına neden olabilecek şekilde kullanılması.
Herhangi bir Görsel İçeriği (kısmen veya tamamen) ticari marka, hizmet işareti, logo veya başka türlü bir kaynak göstergesi veya bunların bir parçası olarak kullanmak.
Herhangi bir Görsel İçeriğin sizin tarafınızdan veya o Görsel İçeriğin telif hakkı sahibi/sahipleri dışında başka bir kişi tarafından oluşturulduğunu açıkça belirterek veya makul bir şekilde ima ederek yanlış beyanda bulunmak.
VİDEOLARA ÖZGÜ KISITLAMALAR
Herhangi bir Videonun normal yayın, kablolu TV ağı, OTT video hizmetleri (örneğin Netflix, Hulu, Amazon) veya sinema salonları aracılığıyla dağıtılan multimedya yapımlarında kullanımı.
Videodan türetilen “fotoğraflar”ın, sadece Videodan yararlanılarak türetilmiş çalışmalarınızın kapsam dahilindeki pazarlaması, tanıtımı ve reklamı ile ilişkili olanlar dışında kullanılması.

KAYNAK VE TELİF HAKKI BİLDİRİMLERİ

Görseller ve Videolar haber muhabirliği, yorumu, yayını veya diğer herhangi bir “haber amaçlı” bağlamda kullanıldığında, içeriğin hemen bitişiğinde Hatıra Video katılımcısına ve Hatıra Video‘ya esas olarak aşağıdaki şekilde bir atıfta bulunulacaktır:
”Sanatçının adı/hatiravideo.com”
Ticari olarak makul olan durumlarda, Görsellerin veya Videoların bir Ticari Üründe ya da bir işitsel-görsel yapımda kullanımı Hatıra Video’ya atıfta bulunularak aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:
”Videolar, hatiravideo.com’dan alınan lisans uyarınca kullanılmıştır”
Her durumda, atıf ve kaynak bilgisi çıplak gözle açıkça ve kolaylıkla okunabilir boyutta, renkte ve görünürlükte olmalıdır.

MÜZİK LİSANSLARI
“Eser” terimi, Müziğin İnternet ortamından yapılan bir yayının (podcast) bir bölümü, bir radyo belgeseli, radyo reklamı ya da buna benzer sadece sesten oluşan eserler bağlamında anlatı ile senkronize edildiği tek bir görsel-işitsel projenin ya da yalnızca işitsel özelliğe sahip tek bir projenin tüm versiyonlarını ifade eder.
Hatıra Video sizin dilediğiniz müziği çoğaltmadan sadece sizin özel videonuzda bir defaya mahsus kullanarak eser sahibine lisans ödemez. Çoğaltılmayacağı ve kişiye özel olduğu için bu durum yasal olarak Hatıra Video sorumluluğunda değildir. Siz yayınladığınız takdirde yasal olarak belirtilen kısıtlamalara tabi olarak, müziği dünya çapında sınırsız süreyle yayınlamak bir prodüksiyona senkronize etmek için münhasır olmayan, devredilemez bir hak satın almanız gerekecektir.
STANDART MÜZİK LİSANSI: Bir Standart Müzik Lisansı size, web tabanlı seyir platformları aracılığıyla dağıtılan ya da web tabanlı olmayan “endüstriyel” bağlamlarda (ticari fuarlar, konferanslar, kurumsal etkinlikler, dahili kurumsal kullanım ve satış noktası da buna dahildir) kullanılan bir Eser içerisindeki Müziği (ve tanıtım filmleri ile reklamlar içerisindeki Müziği) senkronize etmeye yönelik münhasır olmayan bir hak verir.
GENİŞLETİLMİŞ MÜZİK LİSANSI: Bir Geliştirilmiş Müzik Lisansı size, yalnızca Bölüm II Madde 3’te belirtilen ilgili kısıtlamalara tabi olmak üzere, bir Eser içerisinde Müziği (ve bu Esere ilişkin tanıtım filmleri ile reklamlar içerisindeki Müziği) senkronize etmeye yönelik münhasır olmayan bir hak verir.
COMP MÜZİK LİSANSI: Bir Comp Müzik Lisansı size, filigranlı Videoyu yalnızca bir Eserle ilgili test, örnek, comp veya taslak değerlendirme malzemelerinde senkronize etme hakkı verir. Comp Müzik Lisansı, Müziği herhangi bir biçimde kamuya dağıtmayı ya da herhangi bir nihai malzemeye dahil etmeyi açıkça yasaklamaktadır.
MÜZİĞİN KULLANIMINA İLİŞKİN KISITLAMALAR.

YAPAMAYACAKLARINIZ:

Müziği veya Müziği kullanma hakkını (lisansınız uyarınca) içerisinde yer aldığı Eserden ayrı ve hariç olarak herhangi bir üçüncü taraf için alt lisansa tabi tutmak, tekrar satmak, kiralamak, ödünç vermek, hediye etmek ya da devretmek;
Müziği tekrar satmak, tekrar dağıtmak, erişim sağlamak, paylaşmak ya da devretmek;
Yukarıda “Eser” tanımı içerisinde açıkça tarif edilen yalnızca işitsel özelliğe sahip bir Eser haricinde “kayıtlar”ı, CD’leri, mp3’leri ya da Müzik içerikli ve ses dahil edilmiş herhangi bir diğer işitsel eseri üretmek, dağıtmak, satmak ya da kötüye kullanmak. Bu alt maddenin amacına uygun olarak “kayıtlar” terimi eserin her türde, şu anda bilinen veya daha sonradan evde kullanım, okulda kullanım ya da müzik kutusunda kullanım amacıyla geliştirilen, üretilen veya dağıtılan, yalnızca ses içeriğine sahip (senkronize malzemeler hariç) kopyalarını ifade eder;
Müziğin pornografik, iftira niteliğinde veya dini, siyasi karalayıcı, müstehcen, ahlaka aykırı veya yasa dışı olarak kabul edilebilecek bir şekilde, ya da herhangi bir üçüncü tarafın/tarafların herhangi bir hakkını/haklarını ihlal edecek şekilde kullanılması;
Müziği herhangi bir ülkeye ihracat yasalarını, kısıtlamalarını veya düzenlemelerini ihlal edecek şekilde naklederek, aktararak veya ihraç ederek ihraç yasalarını, kısıtlamalarını ya da düzenlemelerini ihlal etmek;
Müziği tamamen veya kısmen kullanmak, satmak, alt lisansa tabii tutmak, çoğaltmak, dağıtmak, sergilemek, dahil etmek veya Müziği eser kütüphanesi içeriği veya indirilebilir dosya veya bunların bir parçası olarak ulaşılabilir hale getirmek ya da Müziği veya Müziği dahil eden herhangi bir türev çalışmayı diğer herhangi bir stok ürün, kütüphane veya koleksiyon içerisine eklemek;
Bu sözleşme kapsamında verilen lisansın uygulanması ile bağlantılı olarak Müziğin temel düzenleme çalışmasının (ör: başlama/durma noktalarının ayarlanması, güçlenme ve zayıflama noktalarının belirlenmesi) yapılması haricinde Müziği yeniden mikslemek (remix), farklı müziklerle bir arada kullanmak (mash-up) veya başka bir şekilde değiştirmek;
Müziği, Birincil içeriğin müzik olduğu yalnızca işitsel özelliğe sahip bir Ürün içerisinde kullanmak.
Profesyonel kullanımı ücretsiz olarak belirlenen (PRO-free) Müzikler haricinde, bu Hizmet Koşulları kapsamında Müziğin kullanımı konusunda size verilen yetki ile bağlantılı olarak herhangi bir halka açık performans lisansı gerekmesi durumunda, bu lisansın alınması için masrafları kendiniz karşılamakla sorumlu olursunuz. Bu Hizmet Koşulları kapsamında yer alan aksi hükümler dikkate alınmaksızın: a) yasa ihlali veya herhangi bir üçüncü taraf hakkının ihlalinden kaçınmak için herhangi bir yetki alanı yasasının bu Hizmet Koşulları kapsamında diğer bir şekilde yetki verilen eylemler için veya bu eylemlerle bağlantılı olarak koleksiyon toplulukları veya benzer tüzel kişilerden lisans alınmasını gerektirdiği durumlarda, bu lisansın alınmasından ve ödemesinin yapılmasından siz sorumlu olursunuz ve b) bu sözleşme hiçbir sözde “ahlaki hak” veya benzer hakkı içermemektedir. Uygun Performans Hakları Organizasyonu/Organizasyonlarına tam ve doğru “ses çizelgeleri” göndermeli ve bu ses çizelgelerinin birer kopyasını sahiplerine sunmalısınız. Bu yükümlülük “PRO-free” olarak nitelenenler dışındaki tüm Müzikler için geçerlidir.
Müzik içeren Eserleri “kullanıcı tarafından üretilen” içerikleri dağıtan üçüncü taraf niteliğindeki platformlarda (ör: YouTube) (her biri bir “ÜT Platform” olarak anılacaktır) yayınlayabilirsiniz. Kendi Eserinizle senkronize edilmiş bile olsa, hiçbir Müzik üzerinde sahiplik hakkı iddia edemez veya hiçbir Müziği herhangi bir şekilde KÜİ platformlarına kaydedemezsiniz.
Müziği telif hakkının esas olduğu bir Eser türünde kullanırken esasen aşağıdaki şekilde atıfta bulunacağımızı taahhüt ederiz.
“ [Sanatçı] eseri [Müzik Parçası]”

GARANTİ VE BEYANLAR

Hatıra Video aşağıdakileri garanti ve beyan eder:
Hatıra Video katılımcıları, Bölüm I veya Bölüm II’de belirlenen hakları tanımak için İçerik ile ilişkili tüm gerekli hakları Hatıra Video’ya vermiştir.
Değiştirilmemiş biçimde orijinal haliyle bulunan ve bu Hizmet Koşullarına ve geçerli yasalara tamamen uygun olarak kullanılan Video ve Görseller: i) hiçbir telif hakkını, ticari markayı veya başka bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmeyecektir; ii) üçüncü taraflara ait hiçbir gizlilik veya reklam haklarını ihlal etmeyecektir; iii) hiçbir TC yasasını, tüzüğünü, yönetmeliğini veya düzenlemesini ihlal etmeyecektir veya iv) itibarsızlaştırıcı, iftira niteliğinde, pornografik veya müstehcen olmayacaktır.
HATIRA VİDEO BU “GARANTİLER VE BEYANLAR” PARAGRAFINDA AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA YA DA HİÇBİR GARANTİ SUNMAMAKTADIR.
TAZMİNAT VE YÜKÜMLÜLÜK
Burada belirtilen hükümler uyarınca ve bu sözleşmenin hükümlerini ya da Hatıra Video ile yapılan herhangi bir başka sözleşmenin hükümlerini ihlal etmemeniz kaydıyla, Hatıra Video, aşağıda belirtilen “Yükümlülük Sınırları” çerçevesinde sizi savunacak, tazmin edecek ve zarar görmenizi engelleyecektir. Bu tazmin etme, sadece Müşterinin doğrudan maruz kaldığı, bir üçüncü tarafın talebinden doğan ve Bölüm II’de geçen açık garanti ve beyanların Hatıra Video tarafından ihlaline doğrudan atfedilebilen hasarlarla (makul avukatlık ücretleri gibi bu hasarlarla ilişkili harcamalar dahil) sınırlıdır. Tazmin etme, bir talebin veya bir muhtemel talebin sizin bu talepten veya bu muhtemel talepten haberdar olduğunuz ya da makul olarak haberdar olmanız gereken tarihten sonraki azami beş (5) iş günü içinde tarafınızdan yazılı olarak Hatıra Video’ya bildirilmesine bağlıdır. Bu bildirim, talep hakkında bildirim tarihinde tarafınızca bilinen tüm detayları (örneğin, söz konusu İçeriğin nasıl kullanıldığı, talepte bulunan kişinin ve/veya kurumun isim ve iletişim bilgileri, talebe ilişkin alınan ve/veya gönderilen yazışmaların kopyaları) içermelidir. Bildirim Hatıra Video’ya e-posta adresi üzerinden, basılı kopyası da adresine iadeli taahhütlü posta ile ya da ii) alıcının imzası karşılığında teslim edilmek üzere kurye ile gönderilmelidir. Hatıra Video, herhangi bir talebin veya hukuki ihtilafın ele alınması, çözüme kavuşturulması veya savunulmasını üstlenme hakkına haizdir. Böyle herhangi bir talebin savunmasında Hatıra Video ile işbirliği yapacağınızı ve masraflarını kendiniz karşılamak şartıyla herhangi bir hukuk davasına katılma hakkına sahip olacağınızı kabul etmektesiniz. Hatıra Video’nun bu talebin geçerliliğini incelemek için makul bir fırsata sahip olmasından önce, sizin tarafınızdan ya da sizin adınıza ödenen hiçbir avukatlık ücretinden ve/veya yapılan diğer masraflardan Hatıra Video’nun sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.
Hatıra Video, Görsel İçerikte yapılan değişikliklerin sonucunda veya Görsel İçeriği kullanma biçiminizden dolayı ortaya çıkan hiçbir zarardan, maliyetten veya kayıptan sorumlu olmayacaktır.
Hatıra Video, yetkililerini, çalışanlarını, hissedarlarını, yönetim kurulu üyelerini, yöneticilerini, üyelerini ve tedarikçilerini, bir Görsel İçeriğin bu Hizmet Koşulları ile açık bir şekilde izin verilen kullanımlar dışında kullanılmasından doğan her türlü zarar veya yükümlülüğe karşı koruyacak ve bu zarar veya yükümlülükler için tazmin edeceksiniz. Ayrıca bu sözleşmenin veya Hatıra Video ile yapılan başka bir sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz halinde, Hatıra Video ‘nun maruz kaldığı her türlü zarar ve maliyeti tazmin edeceğinizi de kabul ediyorsunuz.

EK HÜKÜMLER

Hatıra Video, kanunun gerektirdiği durumlar hariç, hiçbir koşulda para iadesi yapmakla yükümlü değildir. Videonuz süresi dolmadan önce sonlandırılmış olsa bile tüm ücretler geri ödenmeyecektir. Satın alma esnasında kabul edilen ücreti uygulaması için Hatıra Video’ya yetki vermiş olursunuz. Hatıra Video, yaptığınız ödemelerin tamamı ya da bir kısmı için para iadesine hak kazandığınızı tespit ederse, bu para iadesi yalnızca hizmeti satın alırken bizzat sizin kullandığınız ödeme yöntemi kullanılarak yapılacaktır.
Hatıra Video ticari kanunlar uyarınca dolaylı vergiler ve/veya işlem vergileri (satış vergisi, katma değer vergisi, mal ve hizmet vergisi ve buna benzer diğer vergiler) alması gerektiği takdirde, bu tür herhangi bir dolaylı verginin ödenmesinden siz yükümlü olursunuz. Hatıra Video’nun veya sizin doğrudan veya dolaylı vergi tahsil etmenizin veya ödemenizin gerektiği durumlarda, geçerli ticari kanunlar kapsamında bu vergileri kişisel olarak beyan etmeniz gerekebilir.
Tahkim.
İşbu Hizmet Koşullarından veya Hizmet Koşullarının ihlalinden doğan veya buna ilişkin tüm anlaşmazlıklar veya talepler, İstanbul Mahkemelerince çözüme kavuşturulacaktır. Taraflar bir tarafın telif haklarının, ticari markalarının, ticari sırlarının, kişisel verilerinin veya diğer haklarının gerçek veya tehdit niteliğindeki ihlali veya kötüye kullanımı ile ilgili her türlü iddia; (ii) zorlayıcı koşullar (ör. çok yakın bir suç, korsanlık faaliyeti veya siber saldırı tehlikesi) nedeniyle ihtiyati tedbir talep edilen her türlü iddia (iii) yalnızca Müşterinin Hatıra Video’ya ödeme yapmadığı iddiasından kaynaklanan her türlü iddia. Bu hüküm, bu Hizmet Koşullarının sona ermesinden sonra da geçerli olacaktır.
SİZ VE HATIRA VİDEO, HER BİRİNİZİN DİĞER TARAF ALEYHİNE ANCAK BİREYSEL OLARAK DAVA AÇABİLECEĞİNİ; HERHANGİ BİR TOPLU DAVADA VEYA HİSSEDAR DAVASINDA YER ALAMAYACAĞINI KABUL EDERSİNİZ.
Bu Hizmet Koşulları tarafların ne lehine ne de aleyhine yorumlanacak; sadece kullanılan dilin makul anlamına göre yorumlanacaktır.
Taraflar, diğer tarafın yazılı onayı olmadan bu anlaşmayı devredemez; ancak
Bu Hizmet Koşullarının herhangi bir maddesinin, yetkili yargı alanının düzenleyici ya da yasal herhangi bir kurumu tarafından geçersiz ya da uygulanamaz olduğunun belirlenmesi halinde, bu durum sadece geçersiz ya da uygulanamaz olduğu belirlenen kısım ile sınırlandırılacak ve o maddenin kalan bölümlerini ya da Hizmet Koşullarının başka herhangi bir bölümünü etkilemeyecek, böylelikle etkilenmeyen bu Hizmet Koşulları tam olarak geçerli olacak ve yürürlükte kalacaktır.
Bu Hizmet Koşullarına veya bu Hizmet Koşulları kapsamında lisansladığınız İçeriği kullanımınıza dair sorularınızla ilgili olarak Hatıra Video veya temsilcileri tarafından verilen her türlü bilginin yalnızca bu Hizmet Koşullarını yorumlama amacı taşıdığını ve hukuki tavsiye niteliğinde olmadığını açıkça kabul edersiniz. Hatıra Video size hukuki tavsiyede bulunamaz ve Hatıra Video veya temsilcileri tarafından sağlanan geri bildirimlerle ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddeder.
Bu Hizmet Koşullarının sadece bu sözleşmenin taraflarının karşılıklı çıkarları için imzalandığı ve bu Hizmet Koşullarının üçüncü taraflara yönelik hiçbir fayda, hak, görev ya da yükümlülük getirmediği açıkça anlaşılmış ve bu hususlarda mutabık kalınmıştır.
Bu sözleşmenin veya Hatıra Video ile aranızda mevcut başka bir sözleşmenin hükümlerinden herhangi birini ihlal etmeniz halinde, Hatıra Video, yasal ve/veya hakkaniyet gereğince sahip olduğu diğer haklarına ilave olarak, hesabınızı önceden haber vermeksizin iptal etme hakkına sahip olacaktır. Hesabınızın ihlal nedeniyle iptal edilmesi halinde, Hatıra Video, ödediğiniz hiçbir ücreti iade etmekle yükümlü olmayacaktır.
Aksi burada açıkça belirtilmedikçe, Hatıra Video, Görsel İçerikte görülebilir olan kişiyi tanımlayıcı bilgilerin, videodaki müziğin veya başka bir sesin, ticari markaların, ticari takdim şeklinin veya telifli tasarımların veya herhangi bir Görselde tasvir edilen sanat eserlerinin veya mimarinin kullanımıyla ilgili olarak hiçbir hak veya garanti vermez. Hatıra Video yalnızca, Hatıra Video web sitesinde açıkça belirtilen yerlerde, model veya mülkiyet hakkı devir beyanlarına sahiptir.
Ne Hatıra Video ne de görevlileri, çalışanları, yöneticileri, üyeleri, hissedarları, yönetim kurulu üyeleri ya da tedarikçileri, burada açıkça belirtilmediği sürece, Görsel İçeriği kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir genel, cezai, özel, dolaylı, sonuçsal ya da arızi zarardan, ya da kâr kaybından ya da herhangi bir başka zarardan, maliyetlerden veya kayıplardan, Hatıra Video’nun bu anlaşmayı ihlalinden ya da başka herhangi bir nedenden dolayı, Hatıra Video böyle hasarların, maliyetlerin ya da kayıpların olabileceği hususunda önceden uyarılmış bile olsa, size ya da diğer başka bir kişi ya da kuruma karşı yükümlü olmayacaktır.
Bölüm III’de açıkça belirtilen durumlar haricinde, tüm Görsel İçerik, ihlal durumunun olmaması, ticari elverişlilik ya da belirli bir amaç için uygunluk gibi ima yoluyla garantiler dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, hiçbir açık ya ima yoluyla garanti olmaksızın “olduğu gibi” sağlanmaktadır. Bazı İçerikler, eğer bu İçerikler belirli bir bağlamda kullanılmış ya da değiştirilmişse, ilave izin gerektiren unsurlar içerebilir. Görsel İçerikte eğer böyle bir değişiklik yaparsanız ya da Görsel İçeriği böyle bir bağlamda kullanırsanız, bundan dolayı gerekli olan her türlü ilave iznin alınmasından sadece siz sorumu olacaksınız.
Hatıra Video, hazırlanan video içeriğinin ihtiyaçlarınızı karşılayacağını ya da kesintisiz veya hatasız kullanılabileceğini garanti etmez. İçeriğin kullanımı, kalitesi ve performansı ile ilgili risklerin tümü tamamen size aittir. Gelen fotoğraf ve görsellerin çözünürlüğü video kalitesine direkt etki etmektedir.
Bir hesap açmak için hileli kredi kartı bilgileri kullanmanız veya Hatıra Video’yu etkileyen suç faaliyetinde bulunmanız durumunda, Hatıra Video derhal  suç duyurusunda bulunacaktır.

YÜRÜRLÜK TARİHİ:
EKİM 2019

Hizmet Koşulları Sözleşmesi 1